top of page
  • Foto van schrijverStijn Engelen

Limburgse manipulatie

Waterschap Limburg zou verslagen van een intern crisisberaad over de wateroverlast van afgelopen zomer in Limburg hebben gemanipuleerd. Daarbij zouden voor het waterschap gevoelige passages zijn geschrapt of zelfs herschreven, blijkt uit onderzoek van De Limburger. De reactie van Waterschap Limburg:


"Waterschap Limburg erkent dat er fouten zijn gemaakt bij het aanleveren van verslagen aan journalisten van Dagblad de Limburger. Het waterschap neemt echter met klem afstand van de suggestie dat er sprake zou zijn van een bewuste manipulatie. Nadat journalisten de vraag stelden om de verslagen te ontvangen, heeft het waterschap snel willen handelen. Bij het AVG-proof maken van deze verslagen is de term 'AVG-gevoelig' te ruim opgevat. Hierdoor is de indruk gewekt dat er bewust informatie is gewijzigd. Dit is niet de bedoeling geweest."


Volgens secretarisdirecteur Erik Keulers is een juniorbestuursadviseur gevraagd ‘alleen privacy gevoelige informatie te verwijderen’. Blijkbaar was deze junior nogal enthousiast in zijn taak. Om een beeld te krijgen waar het dan toch mis heeft kunnen gaan, heb ik een voorstelling gemaakt van de samenwerking tussen Erik Keulers en de junior (voor het gemak genaamd Dirk):


‘’Hey Dirk, zou jij die verslagen van het crisisberaad nog eventjes AVG-proof kunnen maken? Bij twijfel gewoon schrappen hè, de AVG-wet staat bij ons hoog in het vaandel. En koppel het daarna naar me terug, dan sparren we er nog eventjes over, oké?’’


‘’Natuurlijk meneer Keulers, ik zal mijn best doen.’’


Een hele dag richt Dirk zich, zwetend en peinzend, over dit gevoelige verslag. Zo’n heftige ramp, daar wil je natuurlijk goed mee omgaan. De volgende dag levert Dirk zijn versie in bij de secretarisdirecteur.


‘’Dag meneer Keulers, bij deze de aangepaste versie van de verslagen van het crisisberaad.’’


‘’Uitstekend Dirk, dan gaan we eens even kijken. Oeh… dijkgraaf Patrick van der Broeck met zijn verkeerde prognoses over de waterstand van de Maas in de media. Zou ik er persoonlijk uithalen. Patrick zit ook nog eens midden in een verhuizing en een zieke schoonmoeder. Wordt wel erg veel hè? En wat veel persoonlijke informatie, AVG Dirk!’’


‘’Uuuhhhmmm… ja misschien wel meneer Keulers.’’


‘’En… dan….verder…. Aaah! ‘De keringen zijn niet hoog genoeg om de verwachte waterstand te keren’. Weghalen Dirk, dat is zout in de wonden strooien. Daar zitten de mensen niet op te wachten. En natuurlijk weten we dat nu onderhand allemaal wel, toch?’’


‘’Ja meneer Keulers, op zich is dat wel een feit na de afgelopen watersnoodramp.’’


‘’Precies Dirk! Daar schieten we niks mee op. AVG… AVG…. AVG….. Ooohhh dit mag er wat mij betreft ook wel uit. ‘Het lijkt erop dat Waterschap Limburg verkeerde informatie heeft doorgegeven. Jos Teeuwen, lid van het dagelijkse waterschapsbestuur, is hierop aangesproken.’ Wel heftig opgeschreven zeg, Jos zat ook pas net op zijn nieuwe functie.’’


‘’Maar is dat niet een belangrijke passage uit het verslag meneer Keulers?’’


‘’Ik hoor wat je zegt Dirk, maar toch zou ik het anders verwoorden. ‘Ruis over de aangeleverde informatie’, ja dat lijkt me beter. Dekt de lading. Kun je dat aanpassen zodra je de verslagen gaat finaliseren Dirk?’’


‘’Oké, zal ik doen meneer Keulers. Ik had nog wat lichte twijfel over een passage over de evacuatie van het kloosterdorp Steyl: ‘Uit interne controle blijkt dat deze maatregelen eerder zijn gemist.’ Dit wilde ik graag aan u voorleggen.’’


‘’Dat had ik er persoonlijk niet uitgehaald, maar als jij twijfels hebt dan lijkt het me verstandig om het weg te laten. We willen natuurlijk niet de AVG-politie op ons dak, hè Dirk!?’’


‘’Aah oké, meneer Keulers.’’


‘’Top Dirk, als jij vandaag nog even de laatste aanpassingen van het verslag kunt finetunen dan zie ik het wel verschijnen. En denk aan de AVG Dirk!’’


Achteraf zal blijken dat Dirk de verslagen heeft AVG-overproofed. Dirk heeft de term ‘AVG-gevoelig’ te ruim opgevat. Dirk was overijverig. Dirk was té secuur. Wat goed dat de heren Keulers en Van der Broeck de volledige verantwoordelijkheid op zich nemen en zo openhartig zijn over de fouten van een pas in dienst zijnde bestuursadviseur. Dirk had beter moeten weten.


Zo’n gevoelig dossier.


maar too much AVG.

bottom of page